Meet – Controlemallen

Projectnaam:

Meet-, controle- & end of line mallen

Werkwijze meet- & controlemallen

Concept

Tijdens de conceptfase wordt het plan van eisen uitgewerkt in een concept. Rekening houdend met alle wensen van u als klant. Schetsmatig wordt in het CAD systeem de eerste opzet gemaakt hoe het product opgenomen wordt in de desbetreffende mal en wordt er gekeken naar de mogelijkheden hoe en waar het product gecontroleerd wordt. Is dit door middel van een meetmachine of scanner of door gebruik te maken van meetklokken of kalibers.
De tolerantievelden van diverse pennen en kalibers worden vastgelegd.
Dit alles wordt aan u aanboden ter goedkeur in de vorm van een presentatie of CAD model.

Engineering

Na goedkeur van het concept wordt er gestart met het definitief uitconstrueren van het meetmiddel. Dit kan een meet- of controlemal zijn of enkel een opnamemal. De zaken waar een langere levertijd op is worden voorgetrokken.
U wordt gedurende het project op de hoogte gehouden van de voortgang.
Na goedkeur van de mal wordt deze vrijgegeven voor productie en zal de engineer starten met een handleiding hoe de mal te gebruiken.
De engineer zal ook tijdens het productieproces betrokken blijven.

Productie

Tijdens de werkvoorbereiding worden de diverse materialen en inkoopdelen ingekocht. Planning wordt opgesteld zodat de delen die nog nabehandeling behoeven op tijd terug geleverd worden om het opbouwen niet te verstoren.

In de werkplaats worden de CATIA CAD modellen door middel van ons VISI CAM systeem omgezet en wordt er gestart met het programmeren van de freesbewerkingen. Dit zowel voor de 2D als de 3D programmaā€™s. Op de diverse freesmachines worden de onderdelen aangemaakt en gecontroleerd.

Opbouw

Als alle onderdelen zijn geproduceerd wordt er gestart met de opbouw van de mal. Delen worden samengebouwd en afgesteld.

Verder kunnen er kleurcoderingen worden aangebracht om de instructie voor de operator te verduidelijken. Opnamevlakken en gaten worden gemonteerd, maar deze worden bij de controle van de mal nog op de juiste positie geslepen.
Transportkarren en eventuele parkeerposities voor losse onderdelen worden aangemaakt. Een afschermhoes in diverse kleuren behoord ook tot de mogelijkheid.

Meten

Als de mal in zijn geheel is opgebouwd wordt deze in onze geconditioneerde meetkamer geheel naar klant specificatie nagemeten. Opnamevlakken en punten worden op de juiste positie gebracht. Het referentiesysteem wordt ingemeten en de coƶrdinatieplaatjes X,Y en Z worden aangebracht.
Desgewenst kunnen we ook voor u als klant het functioneren van de mal controleren door middel van een MSA.

 

 

Eindproduct

Transportkarren en eventuele parkeerposities voor losse onderdelen zijn ook geproduceerd en wordt de mal in zijn geheel afgebouwd en gebruiksklaar gemaakt, incl. een eventuele afschermhoes in de gewenste kleur.
Is de mal geheel naar klantenspecificatie dan wordt deze aangeboden aan u als klant om deze samen met ons af te nemen. Steekproefsgewijs of in zijn geheel lopen we de gecontroleerde punten nog een keer na.
Op deze manier waarborgen we dat als we de mal uitleveren deze ook direct is te gebruiken door uw medewerkers.

Indien gewenst, kunnen we natuurlijk ook de eerste producten voor u meten.

Meetmallen:

Een meetmal of scanmal is een opnamemal welke gebruikt wordt om een product eenduidig te kunnen opnemen. Waarna het product door middel van een meetmachine of scanner kan worden gecontroleerd. Desgewenst is deze mal uit te breiden met meetklokjes om een eerst indruk te krijgen of het product aan de maat is.

Controlemallen:

Een controlemal is een opnamemal welke wordt gebruikt voor het controleren van het product tijdens de productie. Middels calibers en afsteekpennen wordt het product gecontroleerd of dat deze binnen de toleranties is.

End of line mallen:

Dit zijn mallen die gebruikt worden bij een 100% controle eis van de producten aan het einde van de productielijn. Deze mallen zijn naar wens half of geheel automatisch uit te voeren inclusief digitale rapportage per product!